Heeft u een klacht? Lees hier alles over onze klachtenprocedure

Indien de huurder bij aankomst tekortkomingen constateert, dient de huurder dit zo snel mogelijk te melden bij de eigenaar of de beheerder. Deze handelt de melding af. Als er geen gepaste oplossing is of niet binnen een redelijke termijn neemt de huurder contact op met Boekjebungalow.

Allereerst meldt de huurder de klacht ter plaatse bij de eigenaar/beheerder. Zodat deze in de gelegenheid gesteld wordt om de situatie tijdens het verblijf te verbeteren. Is de situatie niet naar tevredenheid verbeterd dan moet de klacht binnen zo snel mogelijk, het liefst binnen 2 maanden na afloop van het verblijf schriftelijk worden ingediend bij Boekjebungalow.

Na indiening van de schriftelijke klacht ontvangt u binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie.

Wanneer het niet mogelijk is om de accommodatie te betrekken en de reden is gegrond dan zorgt Boekjebungalow voor een vergelijkbaar onderkomen. Als de huurder hiermee akkoord gaat vervalt het recht op restitutie of schadevergoeding.

Indien huurder eerder vertrekt zonder mededeling aan Boekjebungalow en zonder dat de eigenaar/beheerder de gelegenheid heeft gehad om de klacht te verhelpen is Boekjebungalow niet verplicht kosten te vergoeden.

Het melden van een klacht

Klachten van algemene aard bijvoorbeeld over de service, de website of het bedrijf kunt u schriftelijk indienen:

Via e-mail: info@boekjebungalow.nl 
of per post aan:
Boekjebungalow.nl, Bouwstraat 3, 7731 CP Ommen.

U ontvangt dan binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie met betrekking tot de klacht.

Indien een klacht door Boekjebungalow niet naar tevredenheid wordt opgelost is het mogelijk om uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie. Hiervoor verwijzen wij u naar www.sgc.nl. In geval van een klacht kunt u ook terecht bij Europese online geschillenplatform (ODR). Hiervoor verwijzen wij u naar de volgende link http://ec.europa.eu/consumers/odr/.